Men er det egentlig hurtig?

hurtigladeskiltI andre artikler er vi tekniske, her er det plass for noen mer filosofiske betraktninger.

 

 

 

 

«Hurtig» er et uttrykk for at noe går raskere enn hva vi er vant til. For oss gamle elbilister som i slow motion kunne se elektronene krype over til bilen, framstår det som fantastisk hurtig å kunne fylle tanken 80% full på 20-30 minutter og få 80-120 km kjørelengde. Under gunstige forhold. 

Men det er en høyst subjektiv betraktning basert på at normallading tar godt med tid. For vi alle har også en vane med å fylle en bensintank på 2-3 minutter og få 1.000 km kjørelengde. Det er hurtig påfyll av kilometer! Og dermed kan lading av elbiler framstå å foregå i snegletempo. Relativt sett.

Elbilpionérene California Air Resources Board (CARB), som også formidler deres definisjoner rundt elbil, har uttrykt at hurtiglading bør bety at du kan få nye 100 miles (160 km) på 10 minutter. Fortsatt er vi et godt stykke derfra. Det tilsier en ladeeffekt rundt 4 ganger av «hurtig» idag. Noe som stiller store krav til strømnettet (særlig ved flere ladepumper på ett sted), ladeutstyret og ikke minst batterienes evne til å ta imot strømmen - under alle temperaturforhold.

Da kan vi stille oss spørsmålet om virkelig hurtig lading er håndterbart. Elbiler med større batterier, f.eks. en Tesla Model S, kan ha en rekkevidde på 4-500 km. Ikke så helt ulikt en bensinbil. Skal du ha full tank på 2 minutter, det som er hurtig for bensinbilen, på denne batteripakka som er 4 ganger større enn den som sitter f.eks. i en Nissan LEAF, krever det en ladeeffekt på 2.500 kW = 2,5 Megawatt. Et lite kraftverk i seg sjøl. Tesla leverer over dobbel fart av det vi har kalt hurtiglading under definisjonene i en annen artikkel. Da tar det ca en halvtime å fylle halve batteripakka av den største sorten. «Supercharger» er Teslas navn på hurtigladeren deres. Ja, supert for hva vi er vant til for elbil, så absolutt.

I det virkelige liv har vi vanskelig for å tro at lading av elbilbatterier blir hurtig sammenligna med hva vi er vant til av energipåfylling på bensin/dieselbiler. Så sant vi ikke har strømproduksjon i bilen. Slik sett kan vi tenke på brenselsceller som omdanner hydrogen til strøm, mens vi er i farta, som det lille «kraftverket». Men ikke uten grunn at vi bruker hermetegn rundt den betegnelsen.

Vi får heller si at vi anser at uttrykket «hurtiglading» betyr at ladinga foregår hurtig nok for det behovet vi har for strøm og kjørelengde - i de fleste tilfeller i hverdagen. Mens vi sakte forsøker å forbedre teknologien ytterligere. Eller kan det foregå hurtig?

aksdalhurtiglader

AddThis Social Bookmark Button

Google Play

iTunes

Lading for «dummies»

lading for dummies