Kart belegg Oslos ladestasjoner

OslokartDette kartet viser hvilke kommunale ladestasjoner som er mest og minst brukt i Oslo, basert på manuelle beleggsmålinger.

Kartet omfatter kun ladestasjonene som eies og driftes av Oslo kommune. Årlig foretar de en beleggsmåling ved å telle antall elbiler på alle ladestasjonene. Sist utført gjennom ei uke i desember 2012.

NB! Dette er da alt annet enn sanntidsvisning. Bruken kan endre seg raskt, men likevel tror vi det kan være en indikasjon på hvor det er vanskeligst og lettest å finne lading til elbilen din.

Merk at du kan velge mellom å se belegg på dag (8-17) og natt (23-07). Du bare huker av i kartets øvre høyre hjørne for hva du vil se. Mange steder er det en stor forskjell gjennom døgnet. Kvelden har vi ingen målinger for. Helg kan også være forskjellig fra hverdager hvor det mange steder er fylt opp av arbeidspendlere. Mer detaljer kan du også finne i denne artikkelen.

Markørene har følgende forklaring

Rød 
 Mer enn 90% opptatt
Gul 
 Fra 50-90% opptatt 

Grønn

 
 50% eller mindre opptatt 

Blå

 
 Mangler informasjon (nye eller ikke telt)

 

Klikker du på en markør på kartet, får du opp en boble med mer info. Klikker du igjen på den blå lenka i toppen av bobla, får du i et eget vindu opp enda mer detaljinfo for ladestasjonen (eh, virker dessverre bare ved hvert annet klikk, litt flaut...).

Oslo kommunes ladestasjoner er tilgjengelige for alle og du slipper p-avgift. Vi vil oppfordre alle om å overlate ladestasjonene til de som trenger dem mest – de som må ha strøm. I hvert fall der det begynner å bli ganske trangt om saligheten. Vi elbilister skal være så hensynsfulle. Det er derfor vi kjører elbil, ikke sant?

 

AddThis Social Bookmark Button

Google Play

iTunes