Type elbilplugger

ElbilpluggerLadebransjen har sitt kodespråk. Her er en kort forklaring på det som kalles «type» plugger.

Vanskeligere er det ikke. Snart kan du også med overbevisende stemme ønske deg å lade med «mode 3, type 2». Så sant du også leser artikkelen om betegnelser for lademoduser.

 

 

Type = kategorisering av plugger

Det er The International Electrotechnical Commission som innunder standarden IEC 62196 forsøker å sortere mulige, dedikerte ladeplugger for elbiler. Disse støpslene vi stikker inn i stikkontaktene.

Flere av disse ladepluggene er modifiseringer gjort på de typiske industrikontaktene IEC 60309 (blå og rød) for å få de dedikert for elbillading. Ideen er å ha kontakter som sørger for god kommunikasjon mellom strømnettet og batterielektronikken, for sikker lading og for tilpasning til framtidsscenarioet smart grid hvor strøm og effekt kan utveksles mellom elbilens batterier og strømnettet.

Hvor hensiktsmessig er det med denne navngivelsen «type 1, 2, 3» framfor å ha enklere gjenkjennbare navn på pluggene som kan brukes for AC-lading (vekselstrøm)? Nei, det er ikke godt å si. Men her er ihvertfall den lille oversikten.

Type 1

Type 2

Type 3

Tesla

DC-lading

Type 1

Type 1 plug

Dette er pluggen som har fått standardbetegnelsen SAE J1772, gitt av organet Society of Automotive Engineers. Populært kalles den også «Yazaki» etter den store japanske produsenten som gjorde siste modifikasjoner og dessuten produserer den.

Iht standarden fra 2009 kan den brukes til AC-lading, 240V enfas opptil 80A, som gir en ladeeffekt på ca 19 kW. Den er ikke lagd for trefas-lading. I pluggen er det 2 pinner for vekselstrøm, 1 for jord og 2 for kommunikasjonssignaler. 

Nå har dette vært den mest utbredte kontakten / pluggen for forbindelsen mellom ladekabel og bil. Eksempelvis brukes den i japanske elbiler som Nissan LEAF og «trillingene». 

I Norge finner vi ikke kontakter for denne pluggtypen i ladestolpene, bare på kabelenden som plugges inn i elbilene.

Type 2

Type 2 plug

Den lett forglemmelige standardbetegnelsen er VDE-AR-E 2623-2-2 (tysk opphav) på en kontakt / plugg utvikla av produsenten Mennekes. Da er det enklere å huske Type 2 som er betegnelsen gitt av IEC. Vi kaller den også for «den nye elbilkontakten». Utgangspunktet er industrikontaktene, men denne pluggen er mindre og skal være enklere å bruke.

Type 2, eller populært kalt «Mennekes», håndterer AC-lading fra 240V/16A/enfas og helt opp til 400V/63A/trefas som gir 43 kW ladeeffekt.

EU har foreslått denne som standard for elbillading i Europa. Derfor vil vi få se både elbiler og flere og flere ladestolper med denne kontakten. Den håndterer mode 3 lading som skal gi økt sikkerhet og mulighet for kommunikasjon. Dette er pluggen som vil inngå i Combostandarden for europeiske bilers DC- og AC-lading. Nye elbiler fra VW og BMW bruker Type 2 på bilen, det samme gjør Tesla på sin Model S.

Type 3 plugType 3

En kontakt som utvikles av EV Plug Alliance, danna først i 2010 av et par franske og italienske elektronikkselskap, men langt flere har kommet til. Utgangspunktet er en eldre plugg kalt Scame.

Type 3 skal håndtere AC-lading opp til 400V/32A/trefas som tilsvarer en ladeeffekt på 22 kW. Den er ikke lagd for bruk mot bilen, men skal være dedikert for infrastruktursiden. Siden den begrenses til halve effekten av Type 2, er dette en rimeligere løsning for plugg og stikkontakt. Kontakten har også en ekstra beskyttelse, men nytten av den er litt omdiskutert.

Det virker som EU gjennom sine prioriteringer vil bidra til at denne ikke blir en reell konkurrent til Type 2, i så fall kan det bare bli i enkelte land som Frankrike og Italia.

teslamodelsTesla

De har sin helt egen løsning. En forholdsvis nett plugg som likevel skal takle svært høye strømmer. Inkludert Teslas egne superladere med ladeeffekt opptil 120 kW. Denne brukes i USA. 

For Europa har Tesla valgt å levere Model S med Type 2 kontakt. Da brukes pluggen som er beskrevet ovenfor, med modifikasjoner for også å tåle DC-lading med høye strømstyrker.

Skal du koble deg til andre typer kontakter, mener Tesla at dette kan fikses ved å bruke adaptere. Alle disse er ennå ikke levert i det norske markedet, men skal være på vei, også for å koble seg til DC hurtigladepunkt annet enn Teslas egne.

DC-lading

Vi får tro at det etterhvert blir bestemt hva som skal være standardpluggen for likestrømslading.

Til å begynne med har vi vent oss til CHAdeMO-løsningen. Den har en dedikert plugg for DC-lading, som er en japansk standard JEVS (Japan Electric Vehicle Standard) G105-1993. Mens du må ha et annet ladeinntak på elbilen for å AC-lade.

Som en utfordrer er Combo Charging System som utvikles av europeisk (særlig tysk) og amerikansk bilindustri. De lager en plugg for DC-lading hvor to av AC-pluggene ovenfor, Type 1 i USA og Type 2 i Europa, er en integrert del som tar hånd om kommunikasjonen ved DC-lading. Du har dermed kun et ladeinntak i elbilen. 

Standardiseringsorganet SAE (Society of Automotive Engineers) gir uttrykk for at Combo/CCS skal bli kontaktstandarden for både AC- og DC-lading, og EU foreslår også at dette skal bli standarden i Europa. For en tid framover må vi leve med Combo og CHAdeMO om hverandre på ladestasjonene, slik at alle elbiler som kan ta hurtiglading, enten de er tyske eller japanske, får mulighet til det.

DC plugs

 

Combined Charging USA Europa

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Google Play

iTunes

Lading for «dummies»

lading for dummies